O firmie IDEA BROKER

IDEA BROKER - jako czołowy broker ubezpieczeniowy na rynku - wspiera przedsiębiorstwa i organizacje w zabezpieczaniu ich działalności przed zagrożeniami związanymi ze zdarzeniami losowymi, nieszczęśliwymi wypadkami i innymi ryzykami, które mogą poważnie zachwiać ich stabilnością. Rezultatem naszego wsparcia jest pełna oferta usług doradczych związanych z rynkiem ubezpieczeń zarówno dla dużych przedsiębiorstw, administracji państwowej jak i dla małych i średnich firm.

IDEA BROKER działając na podstawie Zezwolenia nr 1434/06 wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym, posiada status BROKERA.

Największy nacisk kładziemy na dynamizm, doskonalenie i rozwój, a Nasze wieloletnie doświadczenie jest gwarancją skuteczności i profesjonalizmu. Do głównych zadań IDEA BROKER należy:

Naszą specjalnością stały się programy ubezpieczeniowe obejmujące kompleksowo ryzyka majątkowe, komunikacyjne, życiowe dużych i średnich podmiotów gospodarczych oraz przedsięwzięć handlowych. Pracujemy w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO, korzystając z najlepszych rozwiązań informatycznych.

IDEA BROKER pracuje dla około 1000 podmiotów reprezentujących wszelkie branże, z czego ponad trzy czwarte stanowią osoby prawne.


IDEA BROKER Sp. z o.o.
ul. Życzliwa 29/2, 53-030 Wrocław
tel. (71) 377 30 00, faks (71) 377 30 01
sekretariat.ideabroker@ideabroker.eu
Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej. VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS: 265363, NIP: 8992582190, REGON: 020383422, KNF: 1434/06
BANK MILLENIUM S.A. Oddział we Wrocławiu, nr rachunku: 52 1160 2202 0000 0000 8075 8576
Webmaster: PC-ENTER | Kreacja: Tworzymy zarządzalne, proste w obsłudze strony internetowe
Wszystkie prawa zastrzeżone © ©2006-2020 IDEA BROKER Sp. z o.o.